Av Gillen D'Arcy Wood

För tvåhundra år sedan inträffade det största utbrottet i jordens registrerade historia. Mount Tambora - belägen på ön Sumbawa i Östindien - sprängde sig själv med apokalyptisk styrka i april 1815.

Efter kanske 1 000 års dvalighet krävde den förödande evakueringen och kollapsen bara några dagar. Det var den koncentrerade energin från denna händelse som skulle ha den största mänskliga påverkan. Genom att skjuta innehållet i stratosfären med biblisk kraft, garanterade Tambora att dess vulkaniska gaser nådde tillräcklig höjd för att inaktivera säsongsrytmerna i det globala klimatsystemet och kastade mänskliga samhällen ...