Swamp Science som lockade resenärer till sin undergång - och inspirerade Jack-O'-Lantern

Och ledde till ett av de första amerikanska vetenskapliga experimenten.

Metan (CH4) kallas också Marsh Gas eller Ignis Fatuus, vilket orsakar ett dansande ljus i träskmark som kallas Will-o-the-Wisp eller Jack-o-Lantern. Observerad 1811. Illustration: Universal History Archive / UIG via Getty Images

Av Benji Jones

I gamla tider, som legenden går, skulle resenärer som vandrar nära en träsk se flimmeren i ett ljus i fjärran och förvirra det med glödet av ett ljus från ett långt borta hem. Men…