Av Michael Segal

Reaktionerna på Carl Fishers Nautilus-uppsats, "Mot viljestyrka", sträckte sig från uppskattningen till det verkligt defensiva. Varför ska vi uppmanas att ge upp idén om viljestyrka? Är vi inte bara att ge oss själva och andra tillåtelse att misslyckas? Är detta en politisk idé i förklädnad?

Att vi är så investerade i idén borde inte överraska oss, förklarar Fisher. Det framgångsrika som idén att deras viljestyrka har möjliggjort dem; de som kämpar med någon aspekt av sina liv uppskattar det uppnåeliga målet det presenterar.